Når du lever med en kronisk sygdom, kan du få lavet en samlet plan over den behandling, du aftaler med din læge eller sygeplejerske i lægehuset. Den indeholder blandt andet et overblik over den medicin, du får, den indsats du yder med din livsstil, de aftaler du og din læge indgår, samt de mål I sammen sætter for din behandling. Har du kronisk sygdom som diabetes type 2, KOL/astma, stofskiftesygdom, forhøjet blodtryk eller hjerte-kar-sygdom, knogleskørhed eller depression skal du tjekkes mindst en gang om året.